rot3b
rot3c
rot4a
rot6

Program dne

Vytisknout

 

7:00

otevírací doba jesliček, příchod dětí

7:30

snídaně 

8:00

volná hra dětí

8:30

dopolední činnosti – v týdnu se střídají činnosti výtvarná, pracovní, hudební, poznávací,  pohybová – zaměření na pohybové hry a zdravotní cviky vedoucí ke správnému vývoji po tělesné stránce, učíme se básničky a rytmiku, rozvíjíme paměť a myšlení, u menších dětí se zaměřujeme hlavně na motoriku a u větších na grafomotoriku

9:30 svačina
10:00 pobyt na zahrádce – volná hra, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, míčové hry, hra na pískovišti, skluzavky, houpačky
11:00 převlékání z venku, hygienické návyky, činnost poznávací a rozumová (prohlížení dětských knížek, práce s knihou nebo obrázky, povídání, rozhovory s dětmi)
12:00 oběd

12:30

spánek (čtení pohádky)
14:30 svačinka
15:00 volná hra dětí
15:30 pobyt na zahrádce, při špatném počasí odpolední činnosti dětí v herně
16:30 svačinka
17:00 volná hra dětí, prohlížení knížek
18:00 konec provozní doby, vyzvednutí dětí

 

 

Snažíme se také vést děti k základním hygienickým a sociálním návykům. Využíváme jejich přirozené zvídavosti a aktivity k získávání nových poznatků pomocí hry, knížek, názornosti a objevování. Kolektiv pomáhá dětem k socializaci (vypěstování ohleduplnosti a empatii ke druhým, rozvoji komunikace apod.). Proto nejsou jesličky jen hlídací agentura, ale také společenské místo pro naše nejmenší. Každý potřebuje kolem sebe společnost, tak proč jí nedopřát i našim maličkým človíčkům?

 

CO DĚLÁME TENTO TÝDEN :

2. oddělení  a 1. oddělení

  

OD – DO

 

10.12.18 –14.12.18

1. oddělení

TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma: Zdobíme stromeček

 

 

PONDĚ

Zdobíme stromeček ve školce

– rozumová a poznávací činnost

Rozvoj:

Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, slovní zásoby, paměti, vyjadřování

 

 

ÚTERÝ

Vánoční stromeček– Práce s barevnými papíry

–pracovní činnost

Rozvoj:

Rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, samostatnosti, poznávání barev, radost z činnosti, slovní zásoby, vyjadřování, paměti, trpělivosti

 

 

STŘEDA

Opakování písniček, které známe - zpíváme s pohybem, cvičíme

–hudební a pohybová výchova

Rozvoj :

Rozvoj smyslového vnímání, hrubé motoriky, slovní zásoby, vnímání rytmiky, paměti, vyjadřování

 

 

ČTVRTEK

Vánoční ozdobička  – práce s přírodninami

–pracovní a výtvarná činnost

Rozvoj: 

Rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky, úchopové schopnosti, samostatnosti i spolupráce, koordinace po radost hybu, z činnosti i výsledku, slovní zásoby, vyjadřování, paměti

 

 

PÁTEK

Jedlička ... - básnička 

–jazyková a pohybová činnost

Rozvoj: 

Rozvoj smyslového vnímání, hrubé motoriky, slovní zásoby, vnímání rytmiky, paměti

 

 

OD – DO

 

     10.12.2018 – 14.12.2018

2. oddělení 

TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma: Vánoční tradice 

 

 

PONDĚ

“Jaké tradice máme na Vánoce?”

– rozumová a poznávací činnost

Rozvoj:

Procvičování paměti, pozornosti, slovní zásoby, vyjadřovacích schopností a správné artikulace, soustředění a představivosti, schopnosti komunikace s ostatními a spolupráce, poznávací činnosti, logického myšlení

 

 

ÚTERÝ

Nazdobený stromeček

– pracovní činnost

Rozvoj:

Jemné motoriky, úchopové činnosti, poznávání barev a materiálu, tvořivosti, soustředění, creativity, pečlivosti, estetického cítění, samostatnosti I spolupráce

 

 

STŘEDA

Protáhnem si tělíčka – velká ranní rozcvička

– hudební a pohybová výchova

Rozvoj :

Pohybových schopnostií, hrubé I jemné motoriky, koordinace pohybu, rovnováhy, postřehu, orientace v prostoru, vnímání rytmu

 

 

ČTVRTEK

Vánoční kapr

– pracovní a výtvarná činnost

Rozvoj: jemné motoriky, poznávání barev a materiálu , soustředění, tvořivého myšlení, kreativity, spolupráce a samostatnosti, pečlivosti, estetického myšlení

 

 

PÁTEK

“Klouzanice, klouzanice..” – učíme se novou básničku

–  jazyková a pohybová činnost

Rozvoj:

orienace v prostoru, koordinace pohybu, schopnosti opakovat předváděné pohyby, výslovnosti, správné artikulace

imageimageimageimage