rot3b
rot3c
rot4a
rot6

Program dne

Vytisknout

 

7:00

otevírací doba jesliček, příchod dětí

7:30

snídaně 

8:00

volná hra dětí

8:30

dopolední činnosti – v týdnu se střídají činnosti výtvarná, pracovní, hudební, poznávací,  pohybová – zaměření na pohybové hry a zdravotní cviky vedoucí ke správnému vývoji po tělesné stránce, učíme se básničky a rytmiku, rozvíjíme paměť a myšlení, u menších dětí se zaměřujeme hlavně na motoriku a u větších na grafomotoriku

9:30 svačina
10:00 pobyt na zahrádce – volná hra, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, míčové hry, hra na pískovišti, skluzavky, houpačky
11:00 převlékání z venku, hygienické návyky, činnost poznávací a rozumová (prohlížení dětských knížek, práce s knihou nebo obrázky, povídání, rozhovory s dětmi)
12:00 oběd

12:30

spánek (čtení pohádky)
14:30 svačinka
15:00 volná hra dětí
15:30 pobyt na zahrádce, při špatném počasí odpolední činnosti dětí v herně
16:30 svačinka
17:00 volná hra dětí, prohlížení knížek
18:00 konec provozní doby, vyzvednutí dětí

 

 

Snažíme se také vést děti k základním hygienickým a sociálním návykům. Využíváme jejich přirozené zvídavosti a aktivity k získávání nových poznatků pomocí hry, knížek, názornosti a objevování. Kolektiv pomáhá dětem k socializaci (vypěstování ohleduplnosti a empatii ke druhým, rozvoji komunikace apod.). Proto nejsou jesličky jen hlídací agentura, ale také společenské místo pro naše nejmenší. Každý potřebuje kolem sebe společnost, tak proč jí nedopřát i našim maličkým človíčkům?

 

CO DĚLÁME TENTO TÝDEN :

2. oddělení  a 1. oddělení

 

OD – DO

 

     1.1.2019 – 4.1.2019

2. oddělení 

TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma: Tři králové 

 

 

PONDĚ

 

STÁTNÍ SVÁTEK

 

 

 

ÚTERÝ

Protáhnem si tělíčka / velká ranní rozcvička – cvičíme na písničky

$1       hudební a pohybová výchova

 

           Rozvoj :

Pohybových schopnostií, hrubé motoriky, koordinace pohybu, postřehu, orientace v prostoru, vnímání rytmu

 

 

STŘEDA

AKCE – Tři králové

Oslava dne Tří králů, připravené dopolední divadlo s doprovodnými úkoly, výroba loutek

 

 

ČTVRTEK

Tříkrálová koruna

– pracovní a výtvarná činnost

Rozvoj: jemné motoriky, kreativity , soustředění, tvořivosti, pečlivosti

 

 

PÁTEK

“My Tři králové jdeme k vám..” – tancujeme a zpíváme

–  jazyková a pohybová činnost

Rozvoj: orienace v prostoru, koordinace pohybu, schopnosti opakovat předváděné pohyby, výslovnosti, správné artikulace

 

 

 

OD – DO

 

07.01.19 –11.01.19

1. oddělení

TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma: Padá sníh

 

 

PONDĚ

Prohlížíme nové knížky od Ježíška :) 

– rozumová a poznávací činnost

Rozvoj:

Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, slovní zásoby, paměti, vyjadřování

 

 

ÚTERÝ

Sněží – práce s vatou

–pracovní činnost

Rozvoj:

Rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, samostatnosti, poznávání barev, radost z činnosti, slovní zásoby, vyjadřování, paměti, trpělivosti

 

 

STŘEDA

Bude zima bude mráz - zpíváme s pohybem, cvičíme

–hudební a pohybová výchova

Rozvoj :

Rozvoj smyslového vnímání, hrubé motoriky, slovní zásoby, vnímání rytmiky, paměti, vyjadřování

 

 

ČTVRTEK

Zima – práce s vodovými barvami

–pracovní a výtvarná činnost

Rozvoj: 

Rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky, úchopové schopnosti, samostatnosti i spolupráce, koordinace po radost hybu, z činnosti i výsledku, slovní zásoby, vyjadřování, paměti

 

 

PÁTEK

Sníh - básnička 

–jazyková a pohybová činnost

Rozvoj: 

Rozvoj smyslového vnímání, hrubé motoriky, slovní zásoby, vnímání rytmiky, paměti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

imageimageimageimage