rot3b
rot3c
rot4a
rot6

Program dne

Vytisknout

 

7:00

otevírací doba jesliček, příchod dětí

7:30

snídaně 

8:00

volná hra dětí

8:30

dopolední činnosti – v týdnu se střídají činnosti výtvarná, pracovní, hudební, poznávací,  pohybová – zaměření na pohybové hry a zdravotní cviky vedoucí ke správnému vývoji po tělesné stránce, učíme se básničky a rytmiku, rozvíjíme paměť a myšlení, u menších dětí se zaměřujeme hlavně na motoriku a u větších na grafomotoriku

9:30 svačina
10:00 pobyt na zahrádce – volná hra, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, míčové hry, hra na pískovišti, skluzavky, houpačky
11:00 převlékání z venku, hygienické návyky, činnost poznávací a rozumová (prohlížení dětských knížek, práce s knihou nebo obrázky, povídání, rozhovory s dětmi)
12:00 oběd

12:30

spánek (čtení pohádky)
14:30 svačinka
15:00 volná hra dětí
15:30 pobyt na zahrádce, při špatném počasí odpolední činnosti dětí v herně
16:30 svačinka
17:00 volná hra dětí, prohlížení knížek
18:00 konec provozní doby, vyzvednutí dětí

 

 

Snažíme se také vést děti k základním hygienickým a sociálním návykům. Využíváme jejich přirozené zvídavosti a aktivity k získávání nových poznatků pomocí hry, knížek, názornosti a objevování. Kolektiv pomáhá dětem k socializaci (vypěstování ohleduplnosti a empatii ke druhým, rozvoji komunikace apod.). Proto nejsou jesličky jen hlídací agentura, ale také společenské místo pro naše nejmenší. Každý potřebuje kolem sebe společnost, tak proč jí nedopřát i našim maličkým človíčkům?

 

CO DĚLÁME TENTO TÝDEN :

 

2.oddělení 

OD – DO

 

15.10.18 –19.10.18

1. oddělení

TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma: Stromy 

 

 

PONDĚ

Stromy v knížce a venku

– rozumová a poznávací činnost

Rozvoj:

Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, slovní zásoby, paměti, vyjadřování

 

 

ÚTERÝ

Podzimní strom - práce s barevnými papíry

–pracovní činnost

Rozvoj:

Rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, samostatnosti, poznávání barev, radost z činnosti, slovní zásoby, vyjadřování, paměti, trpělivosti

 

 

STŘEDA

Mini disco s rozcvičkou - zpíváme, tancujeme a cvičíme

–hudební a pohybová výchova

Rozvoj :

Rozvoj smyslového vnímání, hrubé motoriky, slovní zásoby, vnímání rytmiky, paměti, vyjadřování

 

 

ČTVRTEK

 Ptáčci na větvi – práce s pastelkami a s lepidlem

– rozumová a poznávací činnost

Rozvoj: 

Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, slovní zásoby, paměti, vyjadřování

 

 

PÁTEK

Jaké básničky už známe?

–jazyková a pohybová činnost

Rozvoj: 

Rozvoj smyslového vnímání, hrubé motoriky, slovní zásoby, vnímání rytmiky, paměti

 

OD – DO

 

   15.10.2018 – 19.10.2018

2. oddělení 

TÝDENNÍ ČINNOSTI 

ma: Ovoce

 

 

PONDĚ

                           “Jaké známe ovoce?” – prohlížíme si didaktické obrázky

– rozumová a poznávací činnost

Rozvoj: 

procvičování paměti, pozornosti, slovní zásoby, vyjadřovacích schopností, soustředění, představivosti, poznávací činnosti, logického myšlení

 

 

ÚTERÝ

                                                   Zavařená jablíčka – práce s tiskátky

– pracovní činnost

                                                                                     Rozvoj:

jemné motoriky, úchopové činnosti, poznávání barev a materiálu, tvořivého myšlení,  soustředění,     pečlivosti, estetického cítění, kreativity, spolupráce i samostatnosti

 

 

STŘEDA

                                        Protáhneme si tělíčka – velká ranní rozcvička

                                                   – hudební a pohybová výchova

Rozvoj :

pohybových schopnostií, hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu, rovnováhy, postřehu, orientace v prostoru, vnímání rytmu

 

 

ČTVRTEK

                                   Barevné ovoce – práce s temperami a houbičkou

– pracovní a výtvarná činnost

Rozvoj: 

jemné motoriky, tvořivého myšlení, soustředění, kreativity,  pečlivosti, poznávání barev a materiálu, spolupráce a asamostatnosti, estetického cítění

 

 

PÁTEK

                              Opakujeme básničky a písničky, které jsme se už naučili

–  jazyková a pohybová činnost

Rozvoj: 

orienace v prostoru, koordinace pohybu, schopnosti opakovat předváděné pohyby, výslovnosti, správné artikulace

 

 

OD – DO

 

    22.10.2018 – 26.10.2018

2. oddělení 

TÝDENNÍ ČINNOSTI 

ma: Zelenina

 

 

PONDĚ

Poznáváme zeleninu – didaktické obrázky

– rozumová a poznávací činnost

Rozvoj:

Paměti, pozornosti, artikulaxe, slovní zásoby, vyjadřovacích schopností, soustředění a představivosti

 

 

ÚTERÝ

Akce - BRAMBORIÁDA

 

Soutěže s bramborou, bramborová výroba, ochutnávání brambor v různé konzistenci, bramboroví skřítci

 

 

STŘEDA

“Hlava, ramena, kolena, palce” – tancujeme a cvičíme na písničku

– hudební a pohybová výchova

Rozvoj :

Pohybových schopnostií, hrubé motoriky, koordinace pohybu, postřehu, orientace v prostoru, vnímání rytmu

 

 

ČTVRTEK

Mrkvičky

– pracovní a výtvarná činnost

Rozvoj: jemné motoriky, soustředění, tvořivosti, pečlivosti

 

 

PÁTEK

„Koulela se brambora“ – učíme se novou básničku

–  jazyková a pohybová činnost

Rozvoj: orienace v prostoru, koordinace pohybu, schopnosti opakovat předváděné pohyby, výslovnosti, správné artikulace

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD – DO

 

22.10.18 –26.10.18

1. oddělení

TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma: Oblíbené jídlo 

 

 

PONDĚ

Co rádi papáme – povídáme si, prohlížíme obrázky

– rozumová a poznávací činnost

Rozvoj:

Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, slovní zásoby, paměti, vyjadřování

 

 

ÚTERÝ

Jablíčko – přírodní razítko

–pracovní činnost

Rozvoj:

Rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, samostatnosti, poznávání barev, radost z činnosti, slovní zásoby, vyjadřování, paměti, trpělivosti

 

 

STŘEDA

Měla babka čtyři jabka,… - zpíváme, tancujeme a cvičíme

–hudební a pohybová výchova

Rozvoj :

Rozvoj smyslového vnímání, hrubé motoriky, slovní zásoby, vnímání rytmiky, paměti, vyjadřování

 

 

ČTVRTEK

 Naše kuchyňka – zdobíme si kuchyňku

– rozumová a poznávací činnost

Rozvoj: 

Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, slovní zásoby, paměti, vyjadřování

 

 

PÁTEK

Foukej, foukej větříčku, … - povídáme básničku

–jazyková a pohybová činnost

Rozvoj: 

Rozvoj smyslového vnímání, hrubé motoriky, slovní zásoby, vnímání rytmiky, paměti

imageimageimageimage