rot3b
rot3c
rot4a
rot6

Třída anglické školky MALÍČKOV

Vytisknout

 

MALÍČKOV s.r.o. pečuje o děti již od roku 2007, během těchto let jsme se obohatili o nové a přínosné zkušenosti, které bychom chtěli uplatnit dále v praxi. Na základě spokojenosti rodičů a jejich kladné odezvy na naše zařízení jsme otevřeli pro potřeby rodičů a dětí novou pobočku jeslí s prestižní anglickou školkou MŠ MALÍČKOV s.r.o..

Anglická třída je otevřena od září 2012 pro děti od 2 let – 7 let. Kapacita třídy je omezená pro školní rok min. 5 dětí – max. 10 dětí. Nabízí výukový program v anglickém jazyce s využitím odborného pedagogického didaktického materiálu

Třída je zaměřena na výuku anglického jazyka, kdy jsou použity didaktické pomůcky, hry a metodiky v anglickém jazyce pro předškolní děti publikované Oxfordskou Univerzitou. Samozřejmě dbáme na kvalitní výchovu a vzdělávání po všech stránkách osobnosti dítěte (snažíme se jej co nejvíce připravit na vstup do ZŠ a do života).

O děti pečuje zkušená lektorka předškolních dětí, která s dětmi mluví plynule anglickým jazykem s doprovodem s českou lektorkou (aby v dětech vzbudily jistotu a rozvíjeli se i v českém jazyce – je vytvořena symbióza podobně jako v dvojjazyčných rodinách), děti se nejdříve učí rozumět a vnímat angličtinu jako přirozený jazyk a později začnou anglicky i hovořit a přirozeně jí používat.

 

Celý program je koncipován na principech Montesorri a vše probíhá formou zábavných her a činností.

Učitelky se účastní různorodých Montessori vzdělávacích a zážitkových kurzů s metodikou a seznamují se s novými Montessori didaktickými pomůckami, aby mohly dětem nabídnout široké spektrum činností a využití pomůcek. 

 

imageimageimageimage