rot3b
rot3c
rot4a
rot6

Co nabízíme - jesle a školka

Vytisknout

 

Jesle ( Praha, Kladno )

Péče o děti od 6 měsíců do 4 let

 • péči pro děti od ranních do odpoledních hodin
 • pobyt dětí dle Vašich potřeb (možno i hodinový)
 • hravé a přátelské prostředí s kvalifikovaným personálem – tetami
 • podporujeme rozvoj dítěte po stránkách psychomotorické, poznávací a sociální, přiměřený věku a individualitě dítěte
 • kontakt s ostatními dětmi, získání tak důležitých sociálních návyků potřebných do života
 • podporujeme zdravý pohyb v prostorné zahradě, která je součástí areálu
 • zaměření se na rozvoj tvořivosti v denním programu formou specifických činností (výtvarné, poznávací, rozumové, pohybové, hudební, příprava do MŠ prací s grafomotorickými listy, …)
 • 3 oddělení podle věku a vývoje dítěte
 • zájmové kroužky: angličtina pro nejmenší, keramika, hudebně pohybový kroužek aj.
 • provozní dobu od 7:00 - 18:00 (viz program dne)

 

Školka ( Kladno - English Preschool, Praha )

Péče o děti od 3 let do 7 let

 • kvalitní péči a profesionální přístup
 • bohatý denní program plný činností, her, aktivit a akcí vedený kvalifikovaným pedagogem
 • dopolední a odpolední program vedený zkušeným anglicky mluvícím lektorem v anglickém jazyce
 • učení anglického jazyka přirozenou formou - cílem je, aby se angličtina stala nedílnou součástí denních aktivit a děti vnímaly nový jazyk jako přirozenou řeč a pociťovaly jistotu při komunikaci
 • podporujeme zdravý pohyb v prostorné zahradě, která je součástí areálu
 • zaměřujeme se na rozvoj osobnosti dítěte po všech stránkách (motorické, rozumové, aj.)
 • připravujeme děti na úspěšný vstup do ZŠ, nejlépe se zaměřením na angličtinu, aby mohly navázat na získané zkušenosti s jazykem
 • provozní doba je od 7:00 - 18:00
imageimageimageimage