rot3b
rot3c
rot4a
rot6

Program dne

Vytisknout

 

Obecný program:

7:00

otevírací doba jesliček, příchod dětí

7:30

snídaně 

8:00

volná hra dětí

8:30

dopolední činnosti – v týdnu se střídají činnosti výtvarná, pracovní, hudební, poznávací,  pohybová – zaměření na pohybové hry a zdravotní cviky vedoucí ke správnému vývoji po tělesné stránce, učíme se básničky a rytmiku, rozvíjíme paměť a myšlení, u menších dětí se zaměřujeme hlavně na motoriku a u větších na grafomotoriku

9:30 svačina
10:00 pobyt na zahrádce – volná hra, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, míčové hry, hra na pískovišti, skluzavky, houpačky
11:00 převlékání z venku, hygienické návyky, činnost poznávací a rozumová (prohlížení dětských knížek, práce s knihou nebo obrázky, povídání, rozhovory s dětmi)
12:00 oběd

12:30

spánek (čtení pohádky)
14:30 svačinka
15:00 volná hra dětí
15:30 pobyt na zahrádce, při špatném počasí odpolední činnosti dětí v herně
16:30 svačinka
17:00 volná hra dětí, prohlížení knížek
18:00 konec provozní doby, vyzvednutí dětí

 

TÝDENNÍ PLÁN :

 

OD – DO

 

10.12. – 14.12.2018

2. oddělení jeslí

TÝDENNÍ ČINNOSTI

                                                                              Téma: PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

 

 

 

PONDĚ

POVÍDÁNÍ O JEŽÍŠKOVI

poznávací činnost

Rozvoj: myšlení, paměti a představivosti, komunikace, slovní zásoba, barevné cítění, fantazie, vnímavost

 

 

ÚTERÝ 

KRESLENÍ DOPISU PRO JEŽÍŠKA– práce s pastelkami

- tvořivá činnost

Rozvoj: jemná motorika, vnímání, představivost, myšlení, soustředěnost, udržení pozornosti, porozumnění

 

 

STŘEDA - BESÍDKA

AKCE – PŘÍPRAVA NA BESÍDKU + ODPOLEDNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKA 

Rozvoj: sebeovládání, soutěživost, vnímání, obratnost, koordinace těla, hrubá motorika, 

ČTVRTEK

BÁSEŇ  – O JEŽÍŠKOVI

- pohybová a didaktická činnost

Rozvoj: slovní zásoba, představivost, obratnost, koordinace těla, hrubá motorika, postřeh,vnímání textu, vyjadřovací schopnosti

 

PÁTEK 

PÍSEŇ –  PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

- didaktická činnost

Rozvoj: představivost, paměť, postřeh, vnímání, slovní zásob 

 

 

 

 

 

imageimageimageimage