rot3b
rot3c
rot4a
rot6

Program dne

Vytisknout

 

Obecný program:

7:00

otevírací doba jesliček, příchod dětí

7:30

snídaně 

8:00

volná hra dětí

8:30

dopolední činnosti – v týdnu se střídají činnosti výtvarná, pracovní, hudební, poznávací,  pohybová – zaměření na pohybové hry a zdravotní cviky vedoucí ke správnému vývoji po tělesné stránce, učíme se básničky a rytmiku, rozvíjíme paměť a myšlení, u menších dětí se zaměřujeme hlavně na motoriku a u větších na grafomotoriku

9:30 svačina
10:00 pobyt na zahrádce – volná hra, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, míčové hry, hra na pískovišti, skluzavky, houpačky
11:00 převlékání z venku, hygienické návyky, činnost poznávací a rozumová (prohlížení dětských knížek, práce s knihou nebo obrázky, povídání, rozhovory s dětmi)
12:00 oběd

12:30

spánek (čtení pohádky)
14:30 svačinka
15:00 volná hra dětí
15:30 pobyt na zahrádce, při špatném počasí odpolední činnosti dětí v herně
16:30 svačinka
17:00 volná hra dětí, prohlížení knížek
18:00 konec provozní doby, vyzvednutí dětí

 

Snažíme se také vést děti k základním hygienickým a sociálním návykům. Využíváme jejich přirozené zvídavosti a aktivity k získávání nových poznatků pomocí hry, knížek, názornosti a objevování. Kolektiv pomáhá dětem k socializaci (vypěstování ohleduplnosti a empatii ke druhým, rozvoji komunikace apod.). Proto nejsou jesličky jen hlídací agentura, ale také společenské místo pro naše nejmenší. Každý potřebuje kolem sebe společnost, tak proč jí nedopřát i našim maličkým človíčkům?

 

Program na aktuální týden:

2.oddělení 

a 1.oddělení

  

OD – DO

 

11.6.18– 15.6.18

2. oddělení jeslí

TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma: Život v trávě

 

 

PONDĚ

Povídání o broučcích, motýlech ale i žížalách(práce s didaktickými obrázky)

rozumová a zážitková činnost

Rozvoj: paměti,pozornosti,analogického myšlení,slovní zásoby,smyslového vnímání, soustředění,fantazie,vyjadřovacích schopností a představivosti.

 

 

ÚTERÝ

Tancovala žížala - písnička

hudební a pohybová nauka

Rozvoj: koordinace pohybu, pohybových schopností a dovedností, hrubé motoriky,postřehu, paměti,orientace v prostoru a rovnováhy, vnímání rytmu, melodie, textu, hudby

 

 

STŘEDA

Stonožka (koláž)

Výtvarná činnost

Rozvoj:  jemné motoriky, pečlivosti, procvičování správné techniky, tvořivosti, estetického cítění, soustředění na detail, barevného cítění, pozornosti

 

 

ČTVRTEK

Stavba těla broučka (práce s didaktickými obrázky)

rozumová a poznávací a zážitková činnost

Rozvoj :  paměti,pozornosti,analogického myšlení,slovní zásoby,smyslového vnímání, soustředění,fantazie,vyjadřovacích schopností a představivosti.

 

 

PÁTEK

Brouček (tupování houbičkou a koláž)

Výtvarná a pracovní činnost

Rozvoj:  jemné motoriky, pečlivosti, procvičování správné techniky, tvořivosti, estetického cítění, soustředění na detail, barevného cítění, pozornosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD – DO

 

            2.7.18– 6.7.18

2. oddělení jeslí

TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma: Zmrzlina

 

 

PONDĚ

Povídání o tom, z čeho a jakým způsobem se zmrzlina vyrábí(práce s didaktickými obrázky)

rozumová a zážitková činnost

Rozvoj: paměti,pozornosti,analogického myšlení,slovní zásoby,smyslového vnímání, soustředění,fantazie,vyjadřovacích schopností a představivosti.

 

 

ÚTERÝ

                                            Zmrzlina kopečková v kornoutu

výtvarná činnost

Rozvoj : jemné motoriky, pečlivosti, procvičování správné techniky, tvořivosti, estetického cítění, soustředění na detail, barevného cítění, pozornosti

 

 

STŘEDA

 

Výroba ovocné tříště a její ochutnáváníJ

Rozumová, poznávací a zážitková činnost

Rozvoj: paměti,pozornosti,analogického myšlení,slovní zásoby,smyslového vnímání, soustředění,fantazie,vyjadřovacích schopností a představivosti

 

 

ČTVRTEK

Státní svátek 

 

 

 

PÁTEK

Státní svátek

 
 

 

 

 

OD – DO

 

25.6 – 29.6

2. oddělení jeslí

TÝDENNÍ ČINNOSTI

                                                                          Téma: Co s sebou na koupaliště

 

 

 

PONDĚ

POVÍDÁNÍ O TOM CO SI VEZMU S SEBOU NA KOUPALIŠTĚ (poznávání pomocí obrázků)

 – poznávací činnost

Rozvoj: myšlení, paměti a představivosti, komunikace, slovní zásoba, barevné cítění, fantazie, vnímavost

 

 

ÚTERÝ 

VÝROBA KOUPALIŠTĚ – společná práce, práce s barvami, lepidlem, krepovým papirem

- tvořivá činnost

Rozvoj: jemná motorika, vnímání, představivost, myšlení, soustředěnost, udržení pozornosti, porozumnění

 

 

STŘEDA 

HRA – KDO CHYTÍ RYBIČKU

– pohybová činnost

Rozvoj: sebeovládání, soutěživost, vnímání, obratnost, koordinace těla, hrubá motorika, 

ČTVRTEK

 BÁSEŇ  –  PLAVE RYBA PO RYBNÍCE

- pohybová a didaktická činnost

Rozvoj: slovní zásoba, představivost, obratnost, koordinace těla, hrubá motorika, postřeh, vnímání textu, vyjadřovací schopnosti

 

PÁTEK 

PÍSEŇ – VODA, VODĚNKA

- didaktická činnost

Rozvoj: představivost, paměť, postřeh, vnímání, slovní zásoba 

OD – DO

 

18.6 – 22.6

2. oddělení jeslí

TÝDENNÍ ČINNOSTI

                                                                          Téma: Učíme se názvy letního ovoce

 

 

 

PONDĚ

POVÍDÁNÍ O LETNÍM OVOCI (poznávání pomocí obrázků)

 – poznávací činnost

Rozvoj: myšlení, paměti a představivosti, komunikace, slovní zásoba, barevné cítění, fantazie, vnímavost

 

 

ÚTERÝ 

VÝROBA OVOCE – práce s barvami, lepidlem

- tvořivá činnost

Rozvoj: jemná motorika, vnímání, představivost, myšlení, soustředěnost, udržení pozornosti, porozumnění

 

STŘEDA

HRA – JABLICKA A HRUŠKY

– pohybová činnost

Rozvoj: sebeovládání, soutěživost, vnímání, obratnost, koordinace těla, hrubá motorika, 

ČTVRTEK

 BÁSEŇ  –  SCHOVÁVANÁ S JABLÍČKEM 

- pohybová a didaktická činnost

Rozvoj: slovní zásoba, představivost, obratnost, koordinace těla, hrubá motorika, postřeh, vnímání textu, vyjadřovací schopnosti

 

PÁTEK 

PÍSEŇ – FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU

- didaktická činnost

Rozvoj: představivost, paměť, postřeh, vnímání, slovní zásoba 

imageimageimageimage