rot3b
rot3c
rot4a
rot6

Program dne

Vytisknout

 

Obecný program:

7:00

otevírací doba jesliček, příchod dětí

7:30

snídaně 

8:00

volná hra dětí

8:30

dopolední činnosti – v týdnu se střídají činnosti výtvarná, pracovní, hudební, poznávací,  pohybová – zaměření na pohybové hry a zdravotní cviky vedoucí ke správnému vývoji po tělesné stránce, učíme se básničky a rytmiku, rozvíjíme paměť a myšlení, u menších dětí se zaměřujeme hlavně na motoriku a u větších na grafomotoriku

9:30 svačina
10:00 pobyt na zahrádce – volná hra, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, míčové hry, hra na pískovišti, skluzavky, houpačky
11:00 převlékání z venku, hygienické návyky, činnost poznávací a rozumová (prohlížení dětských knížek, práce s knihou nebo obrázky, povídání, rozhovory s dětmi)
12:00 oběd

12:30

spánek (čtení pohádky)
14:30 svačinka
15:00 volná hra dětí
15:30 pobyt na zahrádce, při špatném počasí odpolední činnosti dětí v herně
16:30 svačinka
17:00 volná hra dětí, prohlížení knížek
18:00 konec provozní doby, vyzvednutí dětí

 

TÝDENNÍ PLÁN : 

 

OD – DO

 

22.10.18 – 26.10.18

2. oddělení jeslí

TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma:Zvířátka žijící v lese

 

 

PONDĚLÍ

Povídání o zvířatech, která žijí v lese

(s didaktickými  pomůckami a obrázky) + BRAMBORIÁDA AKCE

rozumová a poznávací a zážitková činnost

Rozvoj:paměti,pozornosti,analogického myšlení,slovní zásoby,smyslového vnímání, soustředění,fantazie,vyjadřovacích schopností a představivosti.

 

 

 

ÚTERÝ

Zajíc (technika: koláž  a vodové barvy)

výtvarná a pracovní výchova

Rozvoj : jemné motoriky, pečlivosti, procvičování správné techniky lepení, tvořivosti, estetického cítění, soustředěníá na detail, správné držení štětce, barevného cítění, pozornosti

 

 

 

STŘEDA

Běží liška k táboru

písnička s  tanečkem

Rozvoj: koordinace pohybu, pohybových schopností a dovedností, hrubé motoriky,postřehu, paměti,orientace v prostoru a rovnováhy, vnímání rytmu, hudby, textu, týmová spolupráce

 

 

 

ČTVRTEK

Čím se zvířátka v lese živí?

(s didaktickými  pomůckami a obrázky)

rozumová a zážitková  činnost

Rozvoj:paměti,pozornosti,analogického myšlení,slovní zásoby,smyslového vnímání, soustředění,fantazie,vyjadřovacích schopností a představivosti, jemné motoriky, pečlivosti, tvořivosti,

 

 

 

PÁTEK

Veselá hra: Všechno lítá co peří má

zážitková  a pohybová činnost

Rozvoj:paměti,pozornosti,analogického myšlení,slovní zásoby,smyslového vnímání,vyjadřovacích schopností a představivosti, hrubé motoriky a fyzické kondice, logického myšlení

 

 

 

 

 

imageimageimageimage