rot3b
rot3c
rot4a
rot6

Program dne

Vytisknout

 

Obecný program:

7:00

otevírací doba jesliček, příchod dětí

7:30

snídaně 

8:00

volná hra dětí

8:30

dopolední činnosti – v týdnu se střídají činnosti výtvarná, pracovní, hudební, poznávací,  pohybová – zaměření na pohybové hry a zdravotní cviky vedoucí ke správnému vývoji po tělesné stránce, učíme se básničky a rytmiku, rozvíjíme paměť a myšlení, u menších dětí se zaměřujeme hlavně na motoriku a u větších na grafomotoriku

9:30 svačina
10:00 pobyt na zahrádce – volná hra, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, míčové hry, hra na pískovišti, skluzavky, houpačky
11:00 převlékání z venku, hygienické návyky, činnost poznávací a rozumová (prohlížení dětských knížek, práce s knihou nebo obrázky, povídání, rozhovory s dětmi)
12:00 oběd

12:30

spánek (čtení pohádky)
14:30 svačinka
15:00 volná hra dětí
15:30 pobyt na zahrádce, při špatném počasí odpolední činnosti dětí v herně
16:30 svačinka
17:00 volná hra dětí, prohlížení knížek
18:00 konec provozní doby, vyzvednutí dětí

 

Snažíme se také vést děti k základním hygienickým a sociálním návykům. Využíváme jejich přirozené zvídavosti a aktivity k získávání nových poznatků pomocí hry, knížek, názornosti a objevování. Kolektiv pomáhá dětem k socializaci (vypěstování ohleduplnosti a empatii ke druhým, rozvoji komunikace apod.). Proto nejsou jesličky jen hlídací agentura, ale také společenské místo pro naše nejmenší. Každý potřebuje kolem sebe společnost, tak proč jí nedopřát i našim maličkým človíčkům?

 

Program na aktuální týden:

2.oddělení 

a 1.oddělení

 

OD – DO

 

22.1.17 – 26.1.18

 Oddělení jeslí

TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma: ZIMNÍ SPORTY

 

 

PONDĚLÍ

POVÍDÁNÍ O ZIMNÍCH SPORTECH  -  JAKÉ JSOU ZIMNÍ SPORTY,NA JAKÉM MÍSTĚ SE USKUTEČŇUJÍ, CO K NÍM POTŘEBUJEME , S POMOCÍ DIDAKTICKÉHO MATERIÁLU(OBRÁZKY) – rozumová činnost

Rozvoj myšlení, paměti,  představivosti a soustředění ,slovní zádoby, , komunikace s okolím a kamarády, kooperace, vnímání sami sebe, pozornosti, čerpání nových informací

 

 

 

ÚTERÝ

PANÍ ZIMA  -NOVÁ PÍSNIČKA jazyková a hudební činnost

Rozvoj mluveného slova, schopnost zapamatování si, vnímání textu, paměti, soustředění, radosti z činnosti, hudební sluch, rytmus,  ovládání celé písničky

 

 

 

STŘEDA

MALUJEME LYŽAŘE –  MALBA  -   výtvarná činnost

jemné motoriky,pečlivost,trpělivost, fantazie, koordinace, rozvoj jemné motoriky,  správný úchop kreslící potřeby, představivosti, myšlní, upevnění pozatků

 

 

 

ČTVRTEK

    

 HRA: KOULOVANÁ–  rozumovo – pohybová činnost

Rozvoj hrubé motoriky, jemné motoriky,  představivosti, fantazie, koordinace pohybu těla, vnímání celého těla, pozornosti, rovnováhy, přesnosti,  orientace v prostoru, obratnosti, dovednosti, rychlosti, porozumění celé hry a pravidel hry

 

 

 

PÁTEK

TVORBA: SNĚHULÁKA   – POMOCÍ RŮZNÉHO MATERIÁLU – PAPÍR ,NŮŽKY, PRSTOVÉ BARVY,LEPIDLO, - pracovnÍ činnost

Práce s různým výtvarným materiálem, pečlivosti, trpělivosti, správný úchop kreslící potřeby a nůžek, přesnost výroby,učení geometrického tvaru, rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky, vnímání barev, koordinace zápěstí, soustředění na detail

 

 

 

 

 

 

imageimageimageimage