rot3b
rot3c
rot4a
rot6

Program dne

Vytisknout

7:00

Otevírací doba Malíčkova, příchod dětí

7:30

Snídaně 

8:00

Volná hra dětí ( připravené hrací koutky dle témat výuky dne )

8:30

Ranní kruh ( poznávací a rozumová činnost – opakování výuky předešlých dní )  

8:45 Ranní cvičení ( pohybové hry a zdravotní cviky ) + relaxace
9:00 Řízená činnost ( rozumová, poznávací , estetická aj.) – výuka , využití motivace a her k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky
9:45 Svačina + hygienické návyky
10:15 -11:15 Pobyt venku – zahrada, procházka, výlety, akce aj. ( rozvoj pohybových schopností a dovedností) + hygiena + polední kruh

11:30

Oběd
12:00 Spánek
14:30 Svačina
15:00 Zájmové kroužky – keramika, hudebně pohybový, aj. / pobyt venku – zahrada
17:00 Volná hra dětí – hrací koutky
17:30

Svačina

18:00 Zavírací doba MALÍČKOVA / odchod dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součástí týdenního programu je výuka anglického jazyka ve dvou hodinových blocích/týdně. Kde se děti hravou formou seznamují s jazykem.

Denní program je upravován dle potřeb dětí, je vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího

programu pro předškolní vzdělávání. Výukový program nese prvky Montessorri výuky, kde je kladen důraz na

poznávání prostřednictvím smyslů, vjemů a formou hry, učení na základě vlastních prožitků a zkušeností. K vytvoření

výuce používáme osvědčený pedagogický didaktický materiál a pomůcky.

Program na aktuální týden naleznete v sekci ,,Co se učíme"

imageimageimageimage