rot3b
rot3c
rot4a
rot6

Program dne MŠ

Vytisknout

 

7:00     Otevírací doba MALÍČKOVA, příchod dětí, odpočinek.

7:30     Snídaně

8:00     Volná hra dětí ( připravené hrací koutky dle témat výuky dne )

8:30     Ranní kruh ( poznávací a rozumová činnost – opakování výuky předešlých dní ) 

8:45     Ranní cvičení ( pohybové hry a zdravotní cviky ) + relaxace

9:15     Řízená činnost ( rozumová, poznávací , estetická aj.) – výuka , využití motivace a her k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky

9: 45    Svačina + hygienické návyky

10:15   Pobyt venku – zahrada, procházka, výlety, akce aj. ( rozvoj pohybových schopností a dovedností)

11:15   Hygiena + polední kruh

11: 30  Oběd

12:00   Spánek / vyzvedávání dětí

14:30   Svačina

15:00   Zájmové kroužky – keramika, hudebně pohybový, aj. / pobyt venku – zahrada

17:00   Volná hra dětí – hrací koutky

18:00   Zavírací doba MALÍČKOVA / odchod dětí

 

Denní program je upravován dle potřeb dětí, je vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího

programu pro předškolní vzdělávání. Kromě toho, že je výukový program veden v anglickém

jazyce, nese také prvky Montessorri výuky, kde je kladen důraz na poznávání prostřednictvím

smyslů, vjemů a formou hry, učení na základě vlastních prožitků a zkušeností. K vytvoření

výuce používáme osvědčený pedagogický didaktický materiál a pomůcky.

imageimageimageimage