rot3b
rot3c
rot4a
rot6

Program dne

Vytisknout

 

7:00

otevírací doba jesliček, příchod dětí

7:30

snídaně 

8:00

volná hra dětí

8:30

dopolední činnosti – v týdnu se střídají činnosti výtvarná, pracovní, hudební, poznávací,  pohybová – zaměření na pohybové hry a zdravotní cviky vedoucí ke správnému vývoji po tělesné stránce, učíme se básničky a rytmiku, rozvíjíme paměť a myšlení, u menších dětí se zaměřujeme hlavně na motoriku a u větších na grafomotoriku

9:30 svačina
10:00 pobyt na zahrádce – volná hra, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, míčové hry, hra na pískovišti, skluzavky, houpačky
11:00 převlékání z venku, hygienické návyky, činnost poznávací a rozumová (prohlížení dětských knížek, práce s knihou nebo obrázky, povídání, rozhovory s dětmi)
12:00 oběd

12:30

spánek (čtení pohádky)
14:30 svačinka
15:00 volná hra dětí
15:30 pobyt na zahrádce, při špatném počasí odpolední činnosti dětí v herně
16:30 svačinka
17:00 volná hra dětí, prohlížení knížek
17:30 konec provozní doby, vyzvednutí dětí

Snažíme se také vést děti k základním hygienickým a sociálním návykům. Využíváme jejich přirozené zvídavosti a aktivity k získávání nových poznatků pomocí hry, knížek, názornosti a objevování. Kolektiv pomáhá dětem k socializaci (vypěstování ohleduplnosti a empatii ke druhým, rozvoji komunikace apod.). Proto nejsou jesličky jen hlídací agentura, ale také společenské místo pro naše nejmenší. Každý potřebuje kolem sebe společnost, tak proč jí nedopřát i našim maličkým človíčkům?

CO DĚLÁME TENTO A PŘÍŠTÍ TÝDEN: 

 

  OD – DO

 

          11.6.2018 –15.6.2018

                                           Oddělení jeslí

                           TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma: RODINA

 

 

PONDĚ

"RODINA"- povídání o rodině, , jejich členech, nejužším rodinném kruhu,vzájemném soužití a vztazích (použití didaktického materiálu )- rozumová činnost                                                                                                                                                                                                                                                           

Rozvoj : slovní zásoby,analogického myšlení,paměti,pozornosti,smyslového vnímání, soustředění,fantazie,verbálních schopností a představivosti.                       

 

 

ÚTERÝ

"MÁMO,TÁTO,V KOMOŘE JE MYŠ"(nová písnička s pohybem a klavírním doprovodem  + opakování známých ) - hudební činnost                                                                                                                                                                                                                                                           

Rozvoj :  hudebních schopností  a dovedností, rytmiky , slovní zásoby, hrubé motoriky,paměti,představivosti,soustředění a fantazie.

 

 

STŘEDA

"VÁZA S KYTKOU"- (kreslení, lepení, práce s novým materiálem)  - výtvarná činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Rozvoj : jemné motoriky,pečlivosti,barevného cítění,smyslového vnímání,trpělivosti, soustředění a pozornosti.

 

 

ČTVRTEK

"KDO CO DOMA DĚLÁ?"- (pantonima – napodobování domácích prací a jejich hádání)        - dramaticko-pohybová činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Rozvoj : hrubé motoriky, obratnosti,koordinace pohybu,orientace v prostoru,rovnováhy, soustředění a pozornosti.

 

 

PÁTEK

"MUZIKANTSKÁ RODINA" - (nová písnička + opakování známých)- hudební činnost                                                                                                                      

Rozvoj : slovní zásoby, hudebních schopností a dovedností,rytmiky,melodiky, paměti,analogického myšlení, pozornosti,  soustředění, fantazie, a představivosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD – DO

 

25.6.18 –29.6.18

Oddělení jeslí

TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma:LETNÍ SPORTY A HRY

 

 

PONDĚ

"Letní sporty a hry" - povídání o letních sportech a hrách (názorná ukázka-práce s didaktickým materiálem) – rozumová činnost

Rozvoj:  slovní zásoby,paměti,pozornosti,analogického myšlení,smyslového vnímání, soustředění,fantazie, vyjadřovacích schopností a představivosti.

 

 

ÚTERÝ

"Fotbal,to je hra" (nová písnička s pohybem)– hudebně-pohybová činnost

Rozvoj:hudebních schopností a dovedností, radosti z hudby, vnímání melodie a rytmu, rozvoj slovní zásoby, soustředěnosti, paměti, hrubé motoriky, koordinace pohybu.

 

 

STŘEDA

 "Sportovní náčiní" - ( výtvarné ztvárnění náčiní k letním sportům dle výběru    dětí) –výtvarná výchova

Rozvoj :jemné motoriky, pečlivosti,trpělivosti,manuální zručnosti,pozornosti, barevného cítění a soustředění na detail a nácvik správného způsobu lepení.

 

 

ČTVRTEK

"Cviky napodobující pohyb při letních sportech" - (ranní procvičení všech svalových skupin) – tělovýchovná činnost

Rozvoj: koordinace pohybu, pohybových schopností a dovedností, hrubé motoriky,postřehu, paměti,orientace v prostoru a v neposlední řadě rovnováhy.

 

 

PÁTEK

"Sportovní dopoledne" -  (společné sportovní hry)  – pohybová činnost

Rozvoj: kombinace smyslového vnímání a pohybu,koordinace pohybu, pohybových schopností a dovedností, hrubé motoriky,postřehu, vytrvalosti,paměti,orientace v prostoru a smyslu pro fair-play

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OD – DO

 

          9.7.2018 - 13.7.2018

                                           Oddělení jeslí

 

                           TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma: BAREVNÝ TÝDEN

 

 

PONDĚ

"SKLÁDÁNÍ BAREVNÝCH ŠPALÍČKŮ"- skládání podle velikosti a šířky obvodu-krátký,dlouhý,tlustý,tenký - rozumová činnost                                                                                                                                                                                                                                                           

Rozvoj : slovní zásoby,analogického myšlení,paměti,pozornosti,smyslového vnímání, soustředění,fantazie,verbálních schopností a představivosti.                       

 

 

ÚTERÝ

"ČERVENÁ,MODRÁ FIALA"(nová písnička – zpěv + doprovodné nástroje)  - hudební činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rozvoj :     hudebních schopností a dovedností,slovní zásoby,rytmiky,melodiky,smyslového vnímání,paměti a radosti z hudby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

STŘEDA

"BAREVNÉ KYTIČKY"(tvoříme barevné květinky pomocí zapouštění barev)  - výtvarná činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Rozvoj :   jemné motoriky,pečlivosti,barevného cítění,smyslového vnímání,trpělivosti, soustředění a pozornosti.

 

 

ČTVRTEK

"DOMEČKY PRO BARVIČKY"– (třídění míčků do stejně barevných domečků ) – smyslově- pohybová činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Rozvoj :  smyslového vnímání,analogického myšlení,paměti,hrubé motoriky, obratnosti, koordinace pohybu, orientace v prostoru, rovnováhy, soustředění a pozornosti.

 

 

PÁTEK

"TRAVIČKA,ZELENÁ" "HOLKA MODROOKÁ"- (nové písničky – zpěv,klavír a doprovodné nástrojei)- výtvarná činnost                                                                                                                      

Rozvoj :  jemné motoriky, pečlivosti ,barevného cítění, smyslového vnímání, trpělivosti, soustředění a pozornosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 OD – DO

 

          18.6.2018 –22.6.2018

                                           Oddělení jeslí

                           TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma:ZAČÍNÁ LÉTO

 

 

PONDĚ

"VŠE O LÉTU" – povídání o změnách v přírodě (letní počasí, letní oblečení, letní ovoce – jahůdky, třešně atd.) rozumová činnost                                                     

Rozvoj : slovní zásoby,paměti,pozornosti,analogického myšlení,smyslového vnímání, soustředění,fantazie a vyjadřovacích schopností .

 

 

ÚTERÝ

"SLUNÍČKO, POPOJDI MALIČKO" – nová písnička s tanečkem (+ opakování starých) – rozumová činnost    

Rozvoj : hudebních schopností a dovedností,rytmiky,melodiky,radosti z  hudby,paměti,pozornosti,soustředěnosti a slovní zásoby.

 

 

STŘEDA

"MALOVÁNÍ LETNÍHO OVOCE" –  vytváření obrázku prostřednictvím kombinace výtvarných technik- výtvarná činnost                                                                                           

Rozvoj :jemné motoriky,pečlivosti,správné techniky lepení,trpělivosti,manuální zručnosti,pozornosti,barevného cítění a soustředění.

 

 

ČTVRTEK

"LETNÍ CVIČENÍ" - pohybová cvičení na téma „cvičení bosky“- (učíme se sbírat předměty nožičkami, pohybová hra na berušky a kytičky) - tělovýchovná činnost                                             

                                                                     

 Rozvoj : koordinace pohybu,pohybových schopností a dovedností,hrubé motoriky, paměti,orientace v prostoru a rovnováhy, zapojení levé a pravé hemisféry.                

 

 

PÁTEK

"JEŽEK A ZAJÍC"  - (dramatizace pohádky + maňásci)  – jazyková činnost                                                                                                                                                                                                      

Rozvoj:   řeči,paměti,slovní zásoby, pozornosti, smyslového vnímání, soustředění, trpělivosti, hrubé motoriky, koordinace pohybu,fantazie a představivosti.

 

imageimageimageimage