rot3b
rot3c
rot4a
rot6

Program dne

Vytisknout

 

7:00

otevírací doba jesliček, příchod dětí

7:30

snídaně 

8:00

volná hra dětí

8:30

dopolední činnosti – v týdnu se střídají činnosti výtvarná, pracovní, hudební, poznávací,  pohybová – zaměření na pohybové hry a zdravotní cviky vedoucí ke správnému vývoji po tělesné stránce, učíme se básničky a rytmiku, rozvíjíme paměť a myšlení, u menších dětí se zaměřujeme hlavně na motoriku a u větších na grafomotoriku

9:30 svačina
10:00 pobyt na zahrádce – volná hra, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, míčové hry, hra na pískovišti, skluzavky, houpačky
11:00 převlékání z venku, hygienické návyky, činnost poznávací a rozumová (prohlížení dětských knížek, práce s knihou nebo obrázky, povídání, rozhovory s dětmi)
12:00 oběd

12:30

spánek (čtení pohádky)
14:30 svačinka
15:00 volná hra dětí
15:30 pobyt na zahrádce, při špatném počasí odpolední činnosti dětí v herně
16:30 svačinka
17:00 volná hra dětí, prohlížení knížek
17:30 konec provozní doby, vyzvednutí dětí

Snažíme se také vést děti k základním hygienickým a sociálním návykům. Využíváme jejich přirozené zvídavosti a aktivity k získávání nových poznatků pomocí hry, knížek, názornosti a objevování. Kolektiv pomáhá dětem k socializaci (vypěstování ohleduplnosti a empatii ke druhým, rozvoji komunikace apod.). Proto nejsou jesličky jen hlídací agentura, ale také společenské místo pro naše nejmenší. Každý potřebuje kolem sebe společnost, tak proč jí nedopřát i našim maličkým človíčkům?

CO DĚLÁME TENTO A PŘÍŠTÍ TÝDEN: 

 

 

OD – DO

 

          19.3.2018 –23.3.2018

                                           Oddělení jeslí

                           TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma:KYTIČKY JARA

 

 

PONDĚ

"KYTIČKY JARA" – výtvarné ztvárnění jarní kytičky dle výběru dětí - (kombinace výtvarných technik)-výtvarná činnost                                                                                           

Rozvoj :jemné motoriky,pečlivosti,správné techniky lepení,trpělivosti,manuální zručnosti,pozornosti,barevného cítění a soustředění na detail.

 

 

ÚTERÝ

"JARNÍ KYTIČKY"povídání o prvních kytičkách,které na jaře vykvétají (didaktické obrázky +  vycházka za kytičkami okolních zahrad) - rozumová činnost                                                      

 Rozvoj : slovní zásoby,analogického myšlení,paměti,pozornosti,smyslového vnímání, soustředění,fantazie,verbálních schopností a představivosti.

 

 

STŘEDA

= VELIKONOČNÍ =

= WORKSHOP =

 

 

ČTVRTEK

"NA TOM PRAŽSKÝM MOSTĚ" – (nová písnička ,doprovodné nástroje) - hudební činnost                                                                                                                  

Rozvoj :  hudebních schopností a dovedností,slovní zásoby, pozornosti, smyslového vnímání,  rytmiky,melodiky, hrubé motoriky,soustředění a  paměti.                

 

 

PÁTEK

"SNĚŽENKA A PETRKLÍČ"- (nová básnička) - jazyková činnost                                                                                                                      

Rozvoj : slovní zásoby, verbálních schopností, paměti, pozornosti,  soustředění, fantazie, a představivosti.            

 

 

 

 

imageimageimageimage