rot3b
rot3c
rot4a
rot6

Program dne

Vytisknout

 

7:00

otevírací doba jesliček, příchod dětí

7:30

snídaně 

8:00

volná hra dětí

8:30

dopolední činnosti – v týdnu se střídají činnosti výtvarná, pracovní, hudební, poznávací,  pohybová – zaměření na pohybové hry a zdravotní cviky vedoucí ke správnému vývoji po tělesné stránce, učíme se básničky a rytmiku, rozvíjíme paměť a myšlení, u menších dětí se zaměřujeme hlavně na motoriku a u větších na grafomotoriku

9:30 svačina
10:00 pobyt na zahrádce – volná hra, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, míčové hry, hra na pískovišti, skluzavky, houpačky
11:00 převlékání z venku, hygienické návyky, činnost poznávací a rozumová (prohlížení dětských knížek, práce s knihou nebo obrázky, povídání, rozhovory s dětmi)
12:00 oběd

12:30

spánek (čtení pohádky)
14:30 svačinka
15:00 volná hra dětí
15:30 pobyt na zahrádce, při špatném počasí odpolední činnosti dětí v herně
16:30 svačinka
17:00 volná hra dětí, prohlížení knížek
17:30 konec provozní doby, vyzvednutí dětí

Snažíme se také vést děti k základním hygienickým a sociálním návykům. Využíváme jejich přirozené zvídavosti a aktivity k získávání nových poznatků pomocí hry, knížek, názornosti a objevování. Kolektiv pomáhá dětem k socializaci (vypěstování ohleduplnosti a empatii ke druhým, rozvoji komunikace apod.). Proto nejsou jesličky jen hlídací agentura, ale také společenské místo pro naše nejmenší. Každý potřebuje kolem sebe společnost, tak proč jí nedopřát i našim maličkým človíčkům?

CO DĚLÁME TENTO A PŘÍŠTÍ TÝDEN: 

 

OD – DO

 

     1.1.2019 – 4.1.2019

Oddělení JESLÍ

TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma: Tři králové 

 

 

PONDĚ

STÁTNÍ SVÁTEK

 

 

 

 

ÚTERÝ

STÁTNÍ SVÁTEK

 

 

 

 

STŘEDA

      PÍSNIČKA : MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM – s doprovodným pohybem - hudební a pohybová výchova

Rozvoj :

Pohybových schopností, hrubé motoriky, koordinace pohybu, postřehu, orientace v prostoru, vnímání rytmu, melodie, tonu, vztahu k hudbě

 

 

ČTVRTEK

VÝROBA KORUNEK TŘEM KRÁLŮM + OMALOVÁNKY TŘI KRÁLOVÉ – pracovní a výtvarná činnost

Rozvoj: jemné motoriky, barevného vnímání, cítění, práce se štětcem, správné držení štětce, pečlivost, soustředění

 

 

PÁTEK

POHYBOVÁ HRA : TŘI KRÁLOVÉ MÍŘÍ K BETLÉMU – OBDOBA HONZO VSTÁVEJ KOLIK JE HODIN –  jazyková a pohybová činnost

Rozvoj: orientace v prostoru, koordinace pohybu, schopnosti opakovat předváděné pohyby, 

 

 

 

 

imageimageimageimage