rot3b
rot3c
rot4a
rot6

Program dne

Vytisknout

 

7:00

otevírací doba jesliček, příchod dětí

7:30

snídaně 

8:00

volná hra dětí

8:30

dopolední činnosti – v týdnu se střídají činnosti výtvarná, pracovní, hudební, poznávací,  pohybová – zaměření na pohybové hry a zdravotní cviky vedoucí ke správnému vývoji po tělesné stránce, učíme se básničky a rytmiku, rozvíjíme paměť a myšlení, u menších dětí se zaměřujeme hlavně na motoriku a u větších na grafomotoriku

9:30 svačina
10:00 pobyt na zahrádce – volná hra, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, míčové hry, hra na pískovišti, skluzavky, houpačky
11:00 převlékání z venku, hygienické návyky, činnost poznávací a rozumová (prohlížení dětských knížek, práce s knihou nebo obrázky, povídání, rozhovory s dětmi)
12:00 oběd

12:30

spánek (čtení pohádky)
14:30 svačinka
15:00 volná hra dětí
15:30 pobyt na zahrádce, při špatném počasí odpolední činnosti dětí v herně
16:30 svačinka
17:00 volná hra dětí, prohlížení knížek
17:30 konec provozní doby, vyzvednutí dětí

Snažíme se také vést děti k základním hygienickým a sociálním návykům. Využíváme jejich přirozené zvídavosti a aktivity k získávání nových poznatků pomocí hry, knížek, názornosti a objevování. Kolektiv pomáhá dětem k socializaci (vypěstování ohleduplnosti a empatii ke druhým, rozvoji komunikace apod.). Proto nejsou jesličky jen hlídací agentura, ale také společenské místo pro naše nejmenší. Každý potřebuje kolem sebe společnost, tak proč jí nedopřát i našim maličkým človíčkům?

CO DĚLÁME TENTO A PŘÍŠTÍ TÝDEN: 

 

 

OD – DO

 

15.1.18 –19.1.18

                                           Oddělení jeslí

                           TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma:ZIMNÍ SPORTY

 

 

PONDĚ

“ZIMNÍ SPORTY” –  povídání o zimních sportech,hrách a vybavení na tyto činnosti -(lyžování,bruslení,sáňkování,bobování,hokej,atd.)     -rozumová činnost                                                                                               

Rozvoj :paměti,pozornosti,analogického myšlení,slovní zásoby,smyslového vnímání, soustředění,fantazie,vyjadřovacích schopností a představivosti.

 

 

ÚTERÝ

”PADÁ SNÍH,PADÁ SNÍH”- (nová písnička s pohybem+opakování známých písniček se zimní tématikou) -hudební činnost                                                                    

Rozvoj :hudebních schopností a dovedností,rytmiky,melodiky,využití nových doprovodných nástrojů,paměti,pozornosti a radosti z činnosti.                  

 

 

STŘEDA

 ČEPICE” - (lepení a kreslení čepic) , práce s novým materiálem-  výtvarná činnost                                                                                       

 Rozvoj: jemné motoriky, pečlivosti,správné techniky lepení,trpělivosti,manuální zručnosti,pozornosti, barevného cítění a soustředění na detail.

 

 

ČTVRTEK

“ZIMNÍ SPORTOVÁNÍ” –  cvičení napodobující pohyb při zimních sportech a hrách -(lyžování,bruslení,sáňkování,koulování,hokej,stavění sněhuláka,atd.)     -tělovýchovná činnost                                                                                                            

 Rozvoj :koordinace pohybu, pohybových schopností a dovedností, hrubé motoriky,postřehu, paměti,orientace v prostoru a rovnováhy.

 

 

PÁTEK

“OCHRANNÉ POMŮCKY PŘI SPORTECH” – ukazujeme si, co mají sportovci za ochranné pomůcky při cvičení a různých sportech

Rozvoj :paměti,pozornosti,analogického myšlení,slovní zásoby,smyslového vnímání, soustředění,fantazie,koordinace pohybu,hrubé motoriky,vyjadřovacích schopností a představivosti.

 

 

 

 

imageimageimageimage