rot3b
rot3c
rot4a
rot6

Program dne

Vytisknout

 

7:00

otevírací doba jesliček, příchod dětí

7:30

snídaně 

8:00

volná hra dětí

8:30

dopolední činnosti – v týdnu se střídají činnosti výtvarná, pracovní, hudební, poznávací,  pohybová – zaměření na pohybové hry a zdravotní cviky vedoucí ke správnému vývoji po tělesné stránce, učíme se básničky a rytmiku, rozvíjíme paměť a myšlení, u menších dětí se zaměřujeme hlavně na motoriku a u větších na grafomotoriku

9:30 svačina
10:00 pobyt na zahrádce – volná hra, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, míčové hry, hra na pískovišti, skluzavky, houpačky
11:00 převlékání z venku, hygienické návyky, činnost poznávací a rozumová (prohlížení dětských knížek, práce s knihou nebo obrázky, povídání, rozhovory s dětmi)
12:00 oběd

12:30

spánek (čtení pohádky)
14:30 svačinka
15:00 volná hra dětí
15:30 pobyt na zahrádce, při špatném počasí odpolední činnosti dětí v herně
16:30 svačinka
17:00 volná hra dětí, prohlížení knížek
17:30 konec provozní doby, vyzvednutí dětí

Snažíme se také vést děti k základním hygienickým a sociálním návykům. Využíváme jejich přirozené zvídavosti a aktivity k získávání nových poznatků pomocí hry, knížek, názornosti a objevování. Kolektiv pomáhá dětem k socializaci (vypěstování ohleduplnosti a empatii ke druhým, rozvoji komunikace apod.). Proto nejsou jesličky jen hlídací agentura, ale také společenské místo pro naše nejmenší. Každý potřebuje kolem sebe společnost, tak proč jí nedopřát i našim maličkým človíčkům?

CO DĚLÁME TENTO A PŘÍŠTÍ TÝDEN: 

 

OD – DO

 

12.11.18 –16.11.18

Oddělení jeslí

TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma: PADÁ LISTÍ

 

 

PONDĚ

"PADÁ LISTÍ" (povídání o podzimní přírodě,změnách v ní,střídání počasí atd.) –didaktické obrázky+praktická ukázka -  rozumová činnost    

Rozvoj:paměti,pozornosti,analogického myšlení,slovní zásoby,smyslového vnímání, soustředění,fantazie,vyjadřovacích schopností a představivosti.

 

 

ÚTERÝ

= PYŽAMOVÝ DEN =

 Rozvoj:  den odpočinku a relaxace při pohádkách

 

 

STŘEDA

"PODZIMNÍ SKŘÍTCI" –  (výroba podzimních skřítků  – společná práce všech dětí a tety - práce s neobvyklým materiálem) -výtvarná činnost                                          

 Rozvoj :jemné motoriky, pečlivosti,trpělivosti,manuální zručnosti,pozornosti, barevného,nácviku správného způsobu lepení,spolupráce a radosti ze společné činnosti.                          

 

 

ČTVRTEK

"JEŽEČEK A JABLÍČKO"– pohybová hra + cvičení na koordinaci pohybu

Rozvoj :slovní zásoby,paměti,pozornosti,smyslového vnímání,soustředění, fantazie, představivosti a verbálních schopností (převyprávění) .

 

 

PÁTEK

"PODZIMNÍ" - (nová básnička na dané téma)   - jazyková činnost"STARÝ DUB SE UZDRAVIL" (četba z knihy – „O veverce Zrzečce“ )   - jazyková činnost

Rozvoj :slovní zásoby, hudebních schopností, vyjadřovacích schopností, paměti,pozornosti,smyslového vnímání,soustředění, fantazie, představivosti a verbálních schopností (převyprávění) .

imageimageimageimage