rot3b
rot3c
rot4a
rot6

Program dne

Vytisknout

 

7:00

otevírací doba jesliček, příchod dětí

7:30

snídaně 

8:00

volná hra dětí

8:30

dopolední činnosti – v týdnu se střídají činnosti výtvarná, pracovní, hudební, poznávací,  pohybová – zaměření na pohybové hry a zdravotní cviky vedoucí ke správnému vývoji po tělesné stránce, učíme se básničky a rytmiku, rozvíjíme paměť a myšlení, u menších dětí se zaměřujeme hlavně na motoriku a u větších na grafomotoriku

9:30 svačina
10:00 pobyt na zahrádce – volná hra, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, míčové hry, hra na pískovišti, skluzavky, houpačky
11:00 převlékání z venku, hygienické návyky, činnost poznávací a rozumová (prohlížení dětských knížek, práce s knihou nebo obrázky, povídání, rozhovory s dětmi)
12:00 oběd

12:30

spánek (čtení pohádky)
14:30 svačinka
15:00 volná hra dětí
15:30 pobyt na zahrádce, při špatném počasí odpolední činnosti dětí v herně
16:30 svačinka
17:00 volná hra dětí, prohlížení knížek
17:30 konec provozní doby, vyzvednutí dětí

Snažíme se také vést děti k základním hygienickým a sociálním návykům. Využíváme jejich přirozené zvídavosti a aktivity k získávání nových poznatků pomocí hry, knížek, názornosti a objevování. Kolektiv pomáhá dětem k socializaci (vypěstování ohleduplnosti a empatii ke druhým, rozvoji komunikace apod.). Proto nejsou jesličky jen hlídací agentura, ale také společenské místo pro naše nejmenší. Každý potřebuje kolem sebe společnost, tak proč jí nedopřát i našim maličkým človíčkům?

CO DĚLÁME TENTO A PŘÍŠTÍ TÝDEN: 

 

OD – DO

 

24.9.18 –28.9.18

Oddělení jeslí

TÝDENNÍ ČINNOSTI

ma:KDE KDO BYDLÍ

 

 

PONDĚ

"Kde kdo bydlí" –  povídání o tom,kde bydlí lidé a kde zvířátka (didaktické pomůcky a obrázky,pozorování při procházce)  – rozumová činnost

Rozvoj:  slovní zásoby,paměti,pozornosti,analogického myšlení,smyslového vnímání, soustředění,fantazie, vyjadřovacích schopností a představivosti.

 

 

ÚTERÝ

"Nepudu domu" (nová písnička + opakování známých s klavírním doprovodem)– hudebně-pohybová činnost

Rozvoj:hudebních schopností a dovedností, radosti z hudby,paměti, vnímání melodie a rytmu, rozvoj slovní zásoby a soustředěnosti.

 

 

STŘEDA

 "Sypaní šneci"-lepení,kreslení,práce s přírodninami (různé druhy výtvarných  technik) –výtvarná výchova

Rozvoj :jemné motoriky, pečlivosti,trpělivosti,manuální zručnosti,pozornosti, barevného cítění a soustředění na detail a nácvik správného způsobu lepení.

 

 

ČTVRTEK

"Pejsci a boudičky"  – (pohybová hra na bázi hry „šktulata“) –   

tělovýchovná činnost

Rozvoj:  smyslového vnímání,koordinace pohybu, pohybových schopností a dovedností, hrubé a jemné motoriky,postřehu a paměti.

 

 

PÁTEK

STÁTNÍ SVÁTEK

/

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imageimageimageimage